9. Rettelser til BabelstårnetVæsentlige rettelser til Babelstårnet 1. oplag

Tekstbogen
s. 17 og 102I det græske alfabet: chi = CH, ikke X
s. 112Glosen 'somnium': betyder drøm, ikke søvn
s. 118Glosen 'disco ...' erstattes af 'doceõ vb 2 tr lærer, underviser'
s. 119Linje 8: discunt rettes til docent
s. 122Glosen 'satisfacio': efter tilfredsstiller tilføjes (m dat)
s. 123Linje 11-12: studium suum rettes til studio suo

Øvehæftet
A 40Opgaveformulering præciseres: 'Hvilke ordklasser finder man normalt i de forskellige led i en syntaktisk analyse?'