7. Test


I dette afsnit findes forslag til test til Almen sprogforståelse. Der er forslag til starttest (screening af elevernes forkundskaber, når de begynder kurset), to mellemtest til den almene del (en til syntaks og en til morfologi) og to til latindelen. Endelig sluttesten som både indeholder opgaver til den almene del og til latindelen. Lærerne kan lade sig inspirere af testene, som er i PDF-format. Testene kan kopieres over i Word, hvor man kan rette i dem, fjerne og tilføje og derved skræddersy testene til det enkelte hold/den enkelte skole.
TEST 1 (2005)
TEST 2 (2007)
TEST 3 (2008) i modsætning til de tidligere test foreslår vi, at eleverne ikke må bruge andre hjælpemidler end Interlatinsk leksikon (kan downloades fra denne hjemmeside). Vi har derfor udarbejdet en oversigt over de latinske substantivers deklinationer og en oversigt over grammatisk terminologi, som kan fungere som indstik i leksikonet (arket kan eventuelt trykkes på farvet papir og placeres upagineret som midtersider i leksikonet).
Vi afsætter 45 minutter til screeningen og til mellemtestene, mens vi afsætter 90 minutter til sluttesten.

Screening Evalueringstests Sluttest
  Mellemtestene er delt i en almen og en latinsk, for at de kan afvikles forskudt, hvis det er mest hensigtsmæssigt.

Forudsætninger for test 1 i latin:
Eleverne har læst Babelstårnet I-III, (interlatin, implicit verballed, verbalbøjning i præsens aktiv, genus, kasusbegrebet, brug af nominativ, akkusativ og ablativ, morfologi i de tre kasus i singularis Desuden lidt om præpositioner og konjunktioner.)

Forudsætninger for test 2 i latin:
Eleverne har nu læst Babelstårnet IV-VI og har derfor stiftet bekendtskab med genitiv og dativ singularis morfologisk og syntaktisk, hele substantivbøjningen, præsens participium i nominativ, perfektum participium i alle kasus, præsens infinitiv, imperativ, futurum i -b-formen og endelig arabertallene. Ikke alle disse ting skal prøves, og testen lægger derfor kun vægt på det vigtigste.

Forudsætninger for latindelen i sluttesten:
Eleverne har læst I-VII.
 
TEST 1
 Screening 1
 Screening 2
 Almen del (syntaks)  Almen del (morfologi)
 Latintest 1  Latintest 2
 Sluttest

TEST 2 (2007)
 Screening
 Løsning
 Almen del (syntaks)  Løsning
 Almen del (morfologi)  Løsning
 Latintest 1  Løsning
 Latintest 2  Løsning
 Sluttest
 Løsning

TEST 3 (2008)
 Screening
 Løsning
 Almen del (syntaks)  Løsning
 Almen del (morfologi)  Løsning
 Latintest 1  Løsning
 Latintest 2  Løsning
 Sluttest
 Løsning
Principper for pointgivning i opgaverne 2007-08.
 
Pdf-dokumenterne i dette afsnit er password-beskyttede. Undervisere, som bruger Babelstårnet, kan maile til information@gyldendal.dk og få passwordet tilsendt.