10. Litteraturliste

(anvendt i forbindelse med udarbejdelse af
Babelstårnet og forslag til videre læsning)

Generelt henvises til de mange artikler om sprog og sproghistorie i Den Store Danske Encyklopædi. København 1994-2003 (eller CD-udgaven 2005).

Den almene del

Undervisningsmateriale
Dahlgreen, Birte, Pia Elmtoft-Riedel og Claus Knudsen: Sprog på tværs. Munksgaard 1999.
Dittmer, Hanne og Simon Laursen: Pygmalion. Systime 2005.
Ellegård, Alvar och Aren Olofsson: Klassiska ord. Allmän språkkunskap för gymnasieskolan. Malmø 1995.
Hauge, Olaf, Marianne Steen Larsen og Chr. Gorm Tortzen: Grammatik – hvad er det? Grundkursus i grammatiske begreber. Forlaget Brøns Aps 1993.
Heltoft, Anne Marie, Jørgen Wildt Hansen og Helle Thoregaard: Perleporten. Introduktion til grammatik. København 1999.
Milling, Lone, Elisabeth Nedergaard og Heine Norsk: Fra ord til sætning – En introduktion til almen grammatik. Systime 2004.
Uri, Helene: Majonæsekrig og radiser fra neden – En bog om sprog. København 2002.
Uri, Helene: Sproget er godt fundet på. København 1997 (roman, som giver en introduktion til sprog).

Uddybende litteratur
Andersson, Lars-Gunnar: Språk-typologi och språk-släktskap. Stockholm 1987.
Arndt, Hans: Sproget. Hverdagens mirakel. Århus 2003.
Bimmel, Peter und Ute Rampillon: Lernautonomie und Lernstrategie. Goethe Institut Inter Nationes, Langenscheidt 2000.
Caudery, Tim: Teaching language strategies. ANGLOfiles, nov. 2004.
Christensen, Birte, Jonna Engberg-Pedersen, Mette Grønvold og Birgit Henriksen: Ord og tekst. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 25, 2000.
Ellegård, Alvar och Arne Olofsson: De internationella orden. Malmø 1966.
Elmose, Agnete, Anne Marie Halgren Eriksen, Finn Eriksen, Henrik Borg Jensen, Karen Thygesen: Sprogets veje, redaktion: Lars Damkjær, Benedicte Kieler, Karen Thygesen. København 2004.
Geist, Hanne: Fokus på form i gymnasiets tyskundervisning?
Gregersen, F. m.fl. (red): Dansk sproglære. Dansklærerforeningen, København 1996.
Häckert, Lone og Birgit Lohse: Alles in allem. Kaleidoscope, København 2000.
Hansen, Anita Berit, Maj-Britt Mosegaard Hansen, Lene Schøsler og Erling Strudsholm: Seks foredrag om de lingvistiske skoledannelser. Romansk Institut, København 1998.
Hansen, Erik: Da lo hun så hjerteligt. København 1989.
Harder, Peter og Per Øhrgaard m.fl.: Fremtiden sprogfag - vinduer mod en større verden. Fremmedsprog i Danmark - hvorfor og hvordan? Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 5, 2003.
Häussermann, Piepho: Aufgabenhandbuch, Deutsch als Fremdsprache. Iudicium 1996.
Henriksen, Birgit: Hvad vil det sige at kunne et ord? Ordforståelse og ordbeherskelse. Sprogforum 3, 1995
Henriksen, Birgit: Mundtlighed. Sprogforum 14, 1999
Herslund, Michael og Bente Lihn Jensen: Sprog og sprogbeskrivelse. Frederiksberg 2003.
Hjelmslev, Louis: Sproget. København 1961.
Horby, Rikard: Danske personnavne. København 1978
Jensen, Per Anker: Principper for grammatisk analyse. København 1985.
Karker, Allan: Dansk i tusind år. København 2001
Karker, Allan: Politikens sproghistorie. København 1996
Kristiansen, Tore (red): Dansk sproglære. København 1996.
Lightbown, Patsy M. & Nina Spada: How Languages are Learned. Oxford University Press 1993.
Lindhardsen, Vivian et al.: Sprogfagenes didaktik. Vejle 2002.
Lindhardt, Jan: Tale og skrift. To kulturer. København 1989/1998.
Nielsen, Michael Lerche: Hvad skal barne hedde? 15. udg. København 2003
Oxford, Rebecca: Language learning strategies: What every teacher should know. Boston 1990.
Rampillon, Ute: Aufgabentypologie zum Autonomen Lernen. Deutsch als Fremdsprache. Hueber Verlag 2000.
Rasmussen, Hans m.fl. (red): Dansk litteraturleksikon. København 1994.
Spang-Hanssen, Ebbe: Kulturblindhed – et forsvar for de humanistiske studier. København 1981.
Spang-Hanssen, Ebbe: Sprogets verden og din. København 2003.
Tornberg, Ulrika: Erfahrungen 2. Gleerups 1995, Sprogdidaktik. L&R Uddannelse, København 2001 (oversættelse og bearbejdelse Birgith Lotzfeldt).
Tornberg, Ulrika: Sprogdidaktik. Didaktikserien 2. udg. 2000.
Watkins, Calvert: The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. Boston 1985.


Latindelen

Undervisningsmateriale
Christensen, Bent & Chr. Gorm Tortzen: Ludus, Introduktion til latin. København 1999.
Christensen, Bent & Chr. Gorm Tortzen: Ars minor, latinsk grammatik for begyndere. København 1998.
Christensen, Bent og Chr. Gorm Tortzen: Ars maior. København 1998.
Dittmer, Hanne og Simon Laursen: Pygmalion. Systime 2005.
Dreyer Jørgensen, Karen: Latin til tiden. København 2005.
Larsbo, Lorenz: Språken i världen. Allmän språkkunskap. Arlöv 1985.
Wikén Erik og Bo Einarsson: Allmän språkkunskap. Stockholm 1967.

Uddybende litteratur
Blatt, Franz: Latinsk Syntaks i Hovedtræk. København 1946.
Burriss, Elis E. and Lionel Casson: Latin and Greek in Current Use. Englewood Cliffs N.J. 1949.
Green, Tamara M.: The Greek and Latin Roots of English. New York 1994.
Wahlgren, Bengt: Latinskt morfemlexikon. Stockholm 1976.